Cement i vezivo

Cement je hidraulično vezivo, tj. fino mleveni neorganski materijal koji, kada je pomešan sa vodom, stvara pastu koja se vezuje i očvršćava reakcijom i procesom hidratacije i koji posle očvršćavanja zadržava svoju čvrstoću i stabilnost čak i pod vodom.

Cementi se dele na obične cemente, koji su najtraženiji i najviše primenjeni cementi na gradilištima, i na specijalne cemente koji su namenjeni posebnim potrebama i radovima (npr. sulfatno-otporni cementi, ekspanzivni cementi, brzostvrdnjavajući cement…)

Moravacem cement za individualnu gradnju pogodan je za spravljanje različitih marki betona, od MB 10 do MB 30, tako da može da se primenjuje za:

  • izgradnju individualnih stambenih objekata kao i izgradnju poslovnih objekata manjih gabarita i spratnosti
  • proizvodnju betonskih prefabrikata (betonskih ploča za uređenje dvorišta i trgova, betonskih blokova, kao i raznih drugih proizvoda od betona)
  • staze, platoe, betonske ograde
  • podzemne radove i podloge
  • izradu cementnih i produžnih maltera

Moravacem ZidoMal je hidraulično vezivo proizvedeno na bazi Portland cementnog klinkera i krečnjaka, idealan proizvod za zidarske poslove. Vezivo se odlikuje visokim čvrstoćama što ga čini odličnim rešenjem za zidanje. Optimalan sadržaj uvučenog vazduha obezbeđuje malteru veoma dobru obradivost pa je ZidoMal pogodan i za izradu visoko-kvalitetnih maltera za malterisanje.

Shodno navedenim karakteristikama ZidoMal je lak i jednostavan za upotrebu i korišćenje po principu „uradi sam“, gde je pri spravljanju maltera potrebno dodati samo pesak i vodu.

Preporuke za dozažu materijala za spravljanje maltera za zidanje, kao i za spravljanje maltera za malterisanje, naznačene su na džaku i u lifletu.

ZidoMal je savršen partner za Vas i Vaš zid!

Na našem stovarištu možete da pronađete:

Comments are closed.